Em hiểu rằng chưa thể xảy ra!

E nói sẽ đi, sẽ đi một nơi rất xa, nơi đó, không có anh, không có hơi thở, nụ cười và lòng bao dung anh dành cho em.

Em sẽ tập cho mình cuộc sống chỉ có một mình, em hứa sẽ mạnh mẽ, sẽ tự bước đi trên đôi chân của mình.

Em không quay đầu nhìn lại.

Ở đó, không có người em quen, không có nỗi buồn do em gây ra cho những người yêu em.

Vì trong em, lún nào cũng có anh. Nó không rời xa em dù chỉ 1/1000 của s.

Em đã nói, đã suy nghĩ, nhưng em chưa hành động được. m vẫn cần anh chưa bao giờ thay đổi.

Em hận chính trái tim yếu đuối của mình không làm được mà chỉ ủy mị yêu anh. yêu mù quáng và không thèm nghe lời lý trí em nhắc nhở.

Làm sao em làm được đây!

Từ ngày anh ra đi, không phải anh nói chia tay, mà chính em, vì em biết anh không hề yêu! Đó chỉ là do em mà thôi!

Em biết.

Advertisements

Một ngày phiêu lưu!

haiiiiiizz! Mệt thiệt, lâu lâu mới đạp xe rong ruổi khắp các đường phố SG. Mệt quá  đi àh!

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.